Vederlagsfri fysioterapi

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vi behandler gerne patienter i den vederlagsfri ordning.

Vi tilbyder både klinikbehandling, hjemmebehandling og holdtræning.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste som angiver hvilke diagnoser, der berettiger til vederlagsfri fysioterapi.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi på sst.dk

Der er to grupper der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi:

1. Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap.

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap, er følgende negative afgrænsning:

En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap

Eksempler på hjælp: Hjemmehjælp, ægtefælle, nabo.

Eksempler på hjælpemidler: Stok, kørestol, køkkenredskaber, stå støtte stol, toiletforhøjer, håndledsbandage. Det behøver ikke at være kommunalt bevilliget hjælpemiddel.

2. Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

I denne gruppe tages der udgangspunkt i selve sygdommens progressive karakter, og de hermed forudsigelige funktionsnedsættelser i kroppens strukturer. Der sigtes mod adgang til fysioterapi tidligt i sygdomsforløbet for at forhale funktionsforringelser.

Læg mærke til at kravet om svært fysisk handicap IKKE gælder for denne gruppe. Gruppen er som udgangspunkt berettiget til holdtræning.

Der er for denne gruppe altså ikke krav om at personen har behov for hjælp eller hjælpemidler, for at være berettiget.

Åbningstider

Mandag: 7:00 – 21:00
Tirsdag: 7:00 – 21:00
Onsdag: 7:00 – 21:00
Torsdag: 7:00 – 21:00
Fredag: 7:00 – 18:00
Lør-, søn- og helligdage: 8.00-16.00

Du kan booke din tid online. Nemt og hurtigt!